Missie en doel


De stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waar mensen zich actief en vrijwillig inzetten om mensen te helpen die hulp nodig hebben.
De stichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a. iedereen die zich aangesproken door de activiteiten van Serve the City te verwelkomen
b. nieuwe en bestaande Serve the City-initiatieven te stimuleren, teams te motiveren en te helpen door het bevorderen van samenwerking;
c. het uitdragen van de missie en visie van Serve the City en het bewaken van de ‘Serve the City-formule’;
d. het verzamelen van en uitwisselen van kennis en informatie over Serve the City-activiteiten in Nederland;
e. het onderhouden van contacten met de projectleiders en kernteams van de verschillende Serve the City-steden;
f. het werven fondsen voor landelijke activiteiten;
g. het onderhouden van contacten met landelijke sociaal-maatschappelijke georiënteerde organisaties;
h. het spelen van een actieve rol binnen Serve the City Internationaal.
i. zich te laten inspireren door het Christelijk geloof