Beste ondernemer…!


 

Mogen wij u iets vragen?

Voor uw bedrijf of organisatie bent u voortdurend in touw om uw resultaten te optimaliseren. Succesvol opereren hangt tegenwoordig nauw samen met de manier waarop u de component ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ invult. Wij weten dat als geen ander. Omdat het onze ‘core business’ is, maatschappelijk bezig zijn.

Daarom willen wij u iets vragen.
 

Wist u…


… dat er in de stad waarin uw bedrijf gevestigd is, sprake is van alarmerende eenzaamheid en isolement?
… dat in uw directe omgeving talloze mensen hulpbehoevend zijn geraakt?
… dat bij u ‘om de hoek’ ontelbare ouderen wonen die vaak weken en soms zelfs maanden niet meer buiten de deur (kunnen) komen?
… dat heel veel van deze mensen niet weten of ze morgen nog voldoende geld hebben om eten te kopen?
 

Wat is hieraan te doen?

Onze stichting, Serve the City, springt voor deze vereenzaamde en hulpbehoevende burgers van de stad in de bres. Dat doen we met vrijwilligersprojecten. Heel pragmatisch en doelmatig.

Dit doen we zoal:

  • Wij halen eenzame bejaarden thuis op en gaan met ze aan de wandel.
  • We knutselen met verstandelijk gehandicapten.
  • We knappen tuinen op voor mensen die dat zelf niet (meer) kunnen.
  • We verzorgen bingo-avonden met ouderen
  • We doen schilderwerk in huizen van ex-verslaafden
  • We bieden hulp aan mensen in Blijf van m’n Lijf huizen
  • We houden inzamelingen voor de voedselbank

Enzovoort…

Voor al deze activiteiten zijn wij afhankelijk van twee vormen van hulp.

1. Wij worden gesteund door geldgevers en donateurs.
2. Wij zijn aangewezen op de inzet van (duizenden) vrijwilligers.
 

Wilt u ons helpen?

Wij kloppen bij deze bij u aan. En doen een beroep op uw gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op uw naastenliefde, met een ander woord.

U kunt als ondernemer helpen door mensen uit uw organisatie die iets ‘voor het goede doel’ willen doen, te laten deelnemen aan een van onze projecten.
En wilt u ook financieel bijdragen, dan zou dat fantastisch zijn. Wij hebben daarvoor een simpel ‘Vriendconcept’ ontwikkeld.
 

Wat zijn uw benefits?

* samen vrijwilligerswerk doen – weten wij uit onze jarenlange ervaring – creëert saamhorigheid. Dit is een van de krachtigste vormen van teambuilding.
* uw bijdrage, in de vorm van een donatie of vrijwilligers, zal het imago van uw organisatie extra glans geven. En juist in deze tijden van crisis is dat een eersteklas bonus!


Samenvattend:


1. Help ons door ‘handjes’ te verzamelen. Vraag uw mensen mee te doen. Wij hebben altijd projecten in portefeuille waarvoor die handen heel welkom zijn.
2. Het zou fijn zijn als u bijdraagt door een van de hieronder aangegeven Vrienden-deals te kiezen.

Ga aan de slag… met uw medewerk(st)ers!

Optioneel kunt u of kunnen uw medewerk(st)ers op één of meerdere dagdelen in het jaar in actie komen.
Tijdens Serve the City projecten steken zij de kwetsbare medeburgers een hart onder de riem!

Hopelijk bent u bereid met uw organisatie en mensen iets te doen voor de minst bedeelden in de Amsterdamse samenleving.


 

Pakket

Bijdrage per maand

Optioneel per jaar

Kleine vriend

€ 50

1 dagdeel bijdrage

Vriend

€ 100

2 dagdelen bijdrage

Grote vriend

€ 250

4 dagdelen bijdrage

Ambassadeur

 

 


Klik hier om vriend te worden of als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.